Zenhusen

2017-04/zenhusen.jpg

Zenhusen omfattar 6 st stadsradhus + 12 st bostäder i Norra Djurgårsstaden, Stockholm.

Totalentreprenad

Beställare

Midroc

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå